PSPDFDocumentSharingConfigurationBuilder

Objective-C


@interface PSPDFDocumentSharingConfigurationBuilder
  : PSPDFBaseConfigurationBuilder

Swift

class DocumentSharingConfigurationBuilder : BaseConfigurationBuilder

Undocumented

 • Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic) PSPDFDocumentSharingDestination _Nonnull destination;

  Swift

  var destination: DocumentSharingConfiguration.Destination { get set }
 • Defaults to PSPDFDocumentSharingFileFormatOptionPDF | PSPDFDocumentSharingFileFormatOptionImage | PSPDFDocumentSharingFileFormatOptionOriginal.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic) PSPDFDocumentSharingFileFormatOptions fileFormatOptions;

  Swift

  var fileFormatOptions: DocumentSharingConfiguration.FileFormatOptions { get set }
 • Defaults to PSPDFDocumentSharingPagesOptionCurrent | PSPDFDocumentSharingPagesOptionRange | PSPDFDocumentSharingPagesOptionAll | PSPDFDocumentSharingPagesOptionAnnotated.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic) PSPDFDocumentSharingPagesOptions pageSelectionOptions;

  Swift

  var pageSelectionOptions: DocumentSharingConfiguration.PageOptions { get set }
 • Defaults to PSPDFDocumentSharingAnnotationOptionEmbed | PSPDFDocumentSharingAnnotationOptionFlatten | PSPDFDocumentSharingAnnotationOptionRemove | PSPDFDocumentSharingAnnotationOptionSummary.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic) PSPDFDocumentSharingAnnotationOptions annotationOptions;

  Swift

  var annotationOptions: DocumentSharingConfiguration.AnnotationOptions { get set }
 • Defaults to PSPDFPrintConfiguration.defaultConfiguration.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic, nullable) PSPDFPrintConfiguration *printConfiguration;

  Swift

  var printConfiguration: PrintConfiguration? { get set }
 • Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic, copy) NSArray *_Nonnull applicationActivities;

  Swift

  var applicationActivities: [Any] { get set }
 • Defaults to an array with the following activity types: UIActivityTypeCopyToPasteboard, UIActivityTypeAssignToContact, UIActivityTypePostToFacebook, UIActivityTypePostToTwitter, UIActivityTypePostToWeibo.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @property (nonatomic, copy) NSArray<UIActivityType> *_Nonnull excludedActivityTypes;

  Swift

  var excludedActivityTypes: [UIActivity.ActivityType] { get set }